Loading...
Heavy Duty (Derin Kuyu) Wireline Tijleri

Heavy Duty (Derin Kuyu) Wireline Tijleri

Günümüzde araştırma ve karotlu sondaj çalışmaları genellikle yer altı zenginliklerinin tespit edilerek ortaya çıkartılabilmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu zenginlikleri belirleyebilmek için de daha derinlere inilmesini gerektirir. Bu amaçla; ürünlerimiz, derinlerde karşılaşılan gerilmelere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ürünlerimizi geçekleştireceğiniz jeoteknik amaçlı (tünel sondajları vb…) derin kuyu karotlu sondajlarınızda da güvenle kullanabilirsiniz.

MEVCUT BOYUTLAR :

Ürün Numarası Açıklama
100829/102429 ND 3 m (10 ft)
102428/102430 ND 1,5 m (5 ft)
102327/102432 HD 3 m (10 ft)
102431/102433 HD 1,5 m (5 ft)
102140/102141 PD 3 m (10 ft)
102142/102143 PD 1,5 m (5ft)
Boyut Derinlik Kapasitesi * Çekme Kuvveti **
(Minimum Derecelendirme)
ND 3000 m (10.000 ft) 333 kN (75.000 lbf)
HD 2500 m (8200 ft) 523 kN (117.500 lbf)
PD 1500 m (5000 ft) TBA kN (TBA lbf)

* Derinlik kapasitesi derecelendirmeleri yayınlanmış endüstri değerlerine dayanmaktadır. Di-Corp, benzer malzemeler ve üretim süreçleri kullanır ve aynı sonuçların elde edileceğinden emindir. Sondaj koşulları, uygulamaları ve ekipmanına ek olarak bakım ve işlemenin herhangi bir tijin nihai derinlik kapasitesi ve performansına etki etmektedir.

** Di-Corp, tij testlerini bağımsız bir tesiste test etmektedir. Geri çekme değerleri, yeni, kullanılmamış bir tij üzerinden elde edilmiştir.